zicht op gezond ondernemen
Zorg ABS

Smart Tools

ZorgABS

ZorgABS is een control framework dat met heldere normenkaders en 'slimme controls' ondernemers in de zorg overzicht en inzicht geeft in de beheersing van risico's en wet- en regelgeving binnen hun
organisatie.

Uniek aan ZorgABS is de combinatie van een webbased applicatie met inhoudelijke normen (content). Op deze wijze kan de zorgorganisatie direct aan de slag met het continue borgen en verbeteren van een aantal belangrijke basisverplichtingen, zoals medicatieveiligheid, onvrijwillige zorg, mondzorg, normen goede / verantwoorde zorg, privacy en governance.

 

Smart Support

Diensten

De juristen en artsen van SmartMirrors zijn gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van privacy (én de meldplicht datalekken), governance, medicatieveiligheid, risicomanagement, compliance, informatiebeveiliging, onvrijwillige zorg etc. Met een gerichte scan kijken we waar uw risico’s zitten, hoe u op een slimme manier aan alle eisen kunt voldoen en uw processen beheerst kunt laten verlopen.

Smart input

Nieuws

Ransomware is datalek!

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een artikel gepubliceerd over de vraag hoe men moet handelen in het kader...

Lees meer